Ar parduotuvių duomenys yra skelbiami legaliai?

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu:

Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenų apsauga (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) yra taikoma tik fizinių asmenų atžvilgiu, tai skelbti el. parduotuvės duomenis* yra galima.

Kadangi suteikiame galimybę vartotojams įvertinti ir rašyti atsiliepimus (komentarus) apie parduotuvę, tai privalome užtikrinti, kad šie vartotojų komentarai būtų teisėti ir etiški, o pastebėję ar gavę pranešimą, kad komentaras pažeidžia konkrečių asmenų teises, pvz. dalykinę reputaciją, garbę ir orumą ar pan., turime tokius komentarus šalinti.

* Kokius internetinės parduotuvės duomenis mes skelbiame?

Mes skelbiame el. parduotuvės internetinį adresą, parduotuvės pavadinimą ir parduotuvę priskiriame kategorijai, pagal parduotuvės parduodamas prekes.

Ar aš, el. parduotuvės atstovas/savininkas, turiu teisę pateikti prašymą ištrinti mano parduotuvę iš eTikra.LT katalogo?

Jūs turite teisę pateikti prašymą ištrinti Jūsų el. parduotuvės profilį iš eTikra.LT katalogo, jei:

  • Jūsų el. parduotuvės duomenis skelbiame neteisėtai;
  • Jūsų el. parduotuvės duomenis skelbiame sutikimo pagrindu (Jūs savarankiškai patalpinote el. parduotuvę į katalogą);
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti Jūsų  el. parduotuvės duomenis

Jei parduotuvės savininkas/atstovas perima el. parduotuvės profilį, jis turi teisę papildyti parduotuvės profilio informaciją savo nuožiūra. Už šią informaciją atsako internetinės parduotuvės profilio savininkas.